Kỳ phiếu là gì? Những thông tin chi tiết về kỳ phiếu

31/05/2023

Đầu tư kỳ phiếu tuy không còn mới nhưng vẫn có rất nhiều người chưa hiểu rõ về loại chứng từ có giá trị tài chính này. Trong bài viết này, Kin Kin Logistics sẽ giải thích rõ kỳ phiếu là gì và ý nghĩa, tầm quan trọng của nó trong thị trường tài chính hiện đại.

Tìm hiểu kỳ phiếu là gì?

Trước khi tìm hiểu thông tin chi tiết về kỳ phiếu thì cùng điểm qua khái niệm về kỳ phiếu là gì trước nhé. Kỳ phiếu là thuật ngữ tài chính dùng để chỉ các chứng từ có giá trị tài chính mà người sở hữu có thể trao đổi, sử dụng hoặc đầu tư. Nó có thể bao gồm các loại chứng từ như chứng chỉ trái phiếu, cổ phiếu, giấy tờ thương mại hoặc tài sản tài chính khác.

Kỳ phiếu được xem là công cụ quan trọng trong việc thu hút vốn và tài trợ cho các doanh nghiệp. Bằng cách phát hành kỳ phiếu, các công ty có thể huy động vốn từ nhà đầu tư để thực hiện các dự án, mở rộng kinh doanh hoặc thanh toán nợ.

Kỳ phiếu là một loại chứng từ có giá trị tài chính

Kỳ phiếu là một loại chứng từ có giá trị tài chính

Ngoài ra, kỳ phiếu đóng vai trò quan trọng trong việc định giá tài sản và tạo ra giá trị cho các nhà đầu tư. Người sở hữu kỳ phiếu có thể mua bán trên thị trường chứng khoán và kiếm lời từ sự thay đổi giá trị của kỳ phiếu hoặc nhận lợi tức từ các chứng từ trái phiếu.

Kỳ phiếu cũng mang tính bảo đảm và tin cậy cho các bên liên quan. Bằng việc nắm giữ kỳ phiếu, người sở hữu có quyền yêu cầu các quyền lợi và lợi ích liên quan đến tài sản hoặc công ty mà kỳ phiếu đại diện.

Đặc điểm của kỳ phiếu là gì?

Tìm hiểu về kỳ phiếu là gì thì không thể thiếu những thông tin liên quan đến đặc điểm của loại chứng từ này. Trên một tờ kỳ phiếu có một số đặc điểm điển hình như sau:

  • Tính tổng quan: Trên kỳ phiếu đề cập thông tin về số tiền vay, thời hạn thanh toán. Nó không thể hiện nội dung liên quan đến lý do phát sinh nợ và những nghĩa vụ liên quan khác.
  • Tính bất khả kháng: Người chịu trách nhiệm thanh toán số tiền trên kỳ phiếu phải chi trả khoản nợ trong thời gian đã cam kết cho dù có nhận được hàng hóa, dịch vụ theo thỏa thuận hay là không.

Bạn có thể dễ dàng chuyển nhượng kỳ phiếu cho người khác

Bạn có thể dễ dàng chuyển nhượng kỳ phiếu cho người khác

  • Tính linh hoạt: Kỳ phiếu là công cụ tài chính có tính linh hoạt cao. Bởi nó có thể dễ dàng chuyển nhượng từ người này qua người khác bằng cách chuyển nhượng chữ ký. Kỳ phiếu chuyển nhượng là lệnh được người cho vay phát hành yêu cầu người đi vay thanh toán số tiền nợ cho người xuất trình lệnh đó. 

Các loại kỳ phiếu phổ biến hiện nay là gì?

Có một số loại kỳ phiếu phổ biến thường được sử dụng trong lĩnh vực tài chính. Dưới đây là một số loại kỳ phiếu thông dụng:

  • Chứng chỉ trái phiếu (Bonds)

Đây là loại kỳ phiếu phổ biến nhất và được sử dụng để vay tiền từ công ty, tổ chức hoặc chính phủ. Chứng chỉ trái phiếu thường có mệnh giá cố định và lãi suất được trả theo kỳ hạn nhất định.

  • Cổ phiếu (Stocks)

Cổ phiếu đại diện cho một phần sở hữu trong một công ty. Người sở hữu cổ phiếu (cổ đông) có quyền chia sẻ lợi nhuận và tham gia vào quyết định quan trọng của công ty. Cổ phiếu có thể được mua bán trên thị trường chứng khoán.

  • Giấy tờ thương mại (Commercial Paper)

Giấy tờ thương mại là khoản nợ ngắn hạn được phát hành bởi các công ty lớn và tổ chức tài chính. Loại kỳ phiếu này thường có thời hạn từ 1 - 270 ngày và được sử dụng để tài trợ cho hoạt động kinh doanh ngắn hạn.

  • Chứng chỉ tiền gửi (Certificate of Deposit - CD) 

Mẫu chứng chỉ tiền gửi

Mẫu chứng chỉ tiền gửi

Chứng chỉ tiền gửi là kỳ phiếu được phát hành bởi ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác để huy động vốn. Người mua chứng chỉ tiền gửi sẽ nhận lại số tiền đã gửi cùng với lãi suất sau một thời gian nhất định.

  • Chứng chỉ quỹ đầu tư (Investment Fund Certificates) 

Đây là loại kỳ phiếu đại diện cho quyền sở hữu một phần trong một quỹ đầu tư. Chứng chỉ quỹ đầu tư cho phép người sở hữu tham gia vào các quỹ đầu tư với mức đầu tư nhỏ hơn so với việc mua trực tiếp các tài sản.

Đây chỉ là một số loại kỳ phiếu phổ biến và có nhiều loại khác nữa trong lĩnh vực tài chính. Việc lựa chọn loại kỳ phiếu phù hợp phụ thuộc vào mục đích đầu tư và sự phù hợp với tổ chức hoặc cá nhân đang xem xét.

Bạn đọc tham khảo thêm thông tin:  vận chuyển hàng không là gì tại Kin Kin Logistics nhé!

Tầm quan trọng của kỳ phiếu là gì?

Kỳ phiếu đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực tài chính và mang lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan. Dưới đây là một số tầm quan trọng của kỳ phiếu.

Huy động vốn và tài trợ 

Kỳ phiếu cho phép các công ty, tổ chức và chính phủ huy động vốn từ các nhà đầu tư. Bằng cách phát hành kỳ phiếu, các tổ chức có thể thu thập số tiền cần thiết để thực hiện các dự án, mở rộng kinh doanh, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, hoặc thanh toán nợ. Kỳ phiếu giúp tăng cường khả năng tài chính và tạo điều kiện cho sự phát triển của các tổ chức.

Định giá tài sản

Kỳ phiếu giúp định giá tài sản, bao gồm cả công ty và các tài sản khác. Các loại kỳ phiếu như cổ phiếu và chứng chỉ trái phiếu thường có giá trị được xác định dựa trên một loạt yếu tố, bao gồm cả doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền và tiềm năng tăng trưởng. Việc định giá tài sản thông qua kỳ phiếu cung cấp thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư và người quản lý tài sản để ra quyết định đầu tư và quản lý tài sản hiệu quả.

Tạo giá trị cho nhà đầu tư

Kỳ phiếu tạo nên giá trị cho nhà đầu tư

Kỳ phiếu tạo nên giá trị cho nhà đầu tư

Kỳ phiếu mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư thông qua việc nhận cổ tức, lãi suất hoặc tăng giá trị của kỳ phiếu. Các nhà đầu tư có thể mua kỳ phiếu và kiếm lời từ sự tăng giá trị của chúng trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, các nhà đầu tư trái phiếu nhận lợi ích từ lãi suất được trả theo kỳ hạn nhất định. Kỳ phiếu giúp tạo ra lợi suất đầu tư và mang lại lợi ích tài chính cho nhà đầu tư.

Tính bảo đảm và tin cậy

Kỳ phiếu mang lại tính bảo đảm và tin cậy trong các giao dịch tài chính. Khi một công ty phát hành chứng chỉ trái phiếu, nó cam kết trả lại số tiền vay cùng với lãi suất theo thỏa thuận. Người sở hữu kỳ phiếu có quyền yêu cầu các quyền lợi và lợi ích liên quan đến tài sản hoặc công ty mà kỳ phiếu đại diện. Kỳ phiếu cung cấp một cơ chế bảo đảm cho các bên liên quan và giúp tạo ra sự tin cậy trong các giao dịch tài chính.

 

Bạn đọc tham khảo thêm:

giá cước vận chuyển hàng không quốc tế

giá cước vận chuyển hàng không nội địa

Quyền lợi của người sở hữu kỳ phiếu

Để hiểu rõ về kỳ phiếu là gì thì chúng ta cùng tìm hiểu những lợi ích nhận được của người sở hữu kỳ phiếu nhé.

Quyền chia lợi nhuận

Người sở hữu kỳ phiếu được hưởng quyền nhận lợi nhuận từ công ty hoặc tổ chức phát hành kỳ phiếu. Lợi nhuận này có thể được trả dưới dạng cổ tức (đối với cổ phiếu) hoặc lãi suất (đối với trái phiếu). Người sở hữu kỳ phiếu được hưởng lợi ích tài chính từ thành công kinh doanh của công ty.

Quyền biểu quyết

Trong trường hợp cổ phiếu, người sở hữu kỳ phiếu có quyền biểu quyết tại các cuộc họp cổ đông. Quyền biểu quyết này cho phép họ tham gia vào quyết định quan trọng liên quan đến công ty như bầu chọn các thành viên Hội đồng quản trị hoặc phê chuẩn các vấn đề quan trọng khác.

Quyền ưu tiên phân chia tài sản

Người sở hữu kỳ phiếu có quyền ưu tiên phân chia tài sản

Người sở hữu kỳ phiếu có quyền ưu tiên phân chia tài sản

Trong trường hợp công ty phá sản hoặc phá sản, người sở hữu kỳ phiếu có quyền ưu tiên trong việc chia tài sản còn lại sau khi đáp ứng các nghĩa vụ của công ty đối với các chủ nợ khác. Điều này đảm bảo rằng người sở hữu kỳ phiếu có mức độ bảo vệ cao hơn so với các chủ nợ khác.

Quyền mua hoặc bán

Người sở hữu kỳ phiếu có quyền mua hoặc bán kỳ phiếu trên thị trường chứng khoán. Điều này cho phép họ tận dụng cơ hội đầu tư, thay đổi sở hữu tài sản hoặc thu về lợi nhuận từ việc mua bán kỳ phiếu.

Quyền truy cập thông tin

Người sở hữu kỳ phiếu có quyền truy cập thông tin về công ty hoặc tổ chức phát hành kỳ phiếu. Điều này giúp họ đưa ra quyết định đầu tư thông minh và đánh giá rủi ro và tiềm năng sinh lợi của việc sở hữu kỳ phiếu.

Lợi ích và quyền lợi của người sở hữu kỳ phiếu có thể thay đổi tùy thuộc vào loại kỳ phiếu và điều khoản cụ thể được quy định trong hợp đồng phát hành kỳ phiếu. Người sở hữu nên đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện trước khi đầu tư vào kỳ phiếu.

Như vậy, Kin Kin Logistics vừa thông tin đến bạn các thông tin quan trọng về kỳ phiếu là gì. Tin chắc rằng với những thông tin được chia sẻ trên đây thì bạn đã tự tin hơn về kiến thức liên quan đến kỳ phiếu của mình. Đừng quên thường xuyên truy cập Kin Kin Logistics để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nhé.

Công ty TNHH KIN KIN LOGISTICS
KIN KIN LOGISTICS COMPANY LIMITED

Tầng 4, Số nhà 19 ngõ 68 Phố Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội kinkinlogistics.com 02466512880

Hãy liên hệ với chúng tôi