API Kin Kin Logistics | Code API tra cứu mã vận đơn

Public Api Sepecification – Kin Kin Project

Với mong muốn mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng cùng dịch vụ tiện lợi, Kin Kin Logistics chia sẻ API cho khách hàng và đối tác có nhu cầu kết nối hệ thống để tra cứu đơn hàng trực tuyến tại hệ thống của Kin Kin Logistics .

API Kin Kin Logistics

Dưới đây là Code tìm kiếm tra cứu mã vận đơn, quý khách có thể tải về và cài đặt. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua website và fanpage chính thức của Kin Kin.

1. Tìm kiếm Tracking:

Url:  http://api.vanchuyenkinkin.com/kapi/tracking/getInfoBytrackings

Request field

 • Http request: Post
 • Body:
{
            "TrackingCodes": [
             "string"
            ],
             "source": 0
         }

Field Name

Type

TrackingCodes

Array

source

Int auto 1

Http header:

--header 'accept: */*' \

--header 'Content-Type: application/json' \

--header 'SecurityCode: {Kinkin cung cấp}' \

--header 'UserKey: {Kinkin cung cấp} \

--header 'CustomerCode: {Mã khách hàng} \

Response field

{

    "status"true,

    "mess""",

    "data": [

        {

            "trackingCode""185384705483",

            "CurentStatus""Nhập kho đi",

            "status": [

                {

                    "Id"0,

                    "Name""Chưa cập nhật",

                    "Active"false,

                    "Date"null

                },

                {

                    "Id"1,

                    "Name""Chờ nhập kho đi",

                    "Active"false,

                    "Date""2023-06-28T16:23:46.417"

                },

                {

                    "Id"2,

                    "Name""Nhập kho đi",

                    "Active"true,

                    "Date""2023-06-28T16:23:46.417"

                },

                {

                    "Id"3,

                    "Name""Đang làm thủ tục chiều đi",

                    "Active"false,

                    "Date"null

                },

                {

                    "Id"4,

                    "Name""Đang chuyển",

                    "Active"false,

                    "Date"null

                },

                {

                    "Id"5,

                    "Name""Nhập kho đến",

                    "Active"false,

                    "Date"null

                },

                {

                    "Id"6,

                    "Name""Lưu kho",

                    "Active"false,

                    "Date"null

                },

                {

                    "Id"7,

                    "Name""Đang Giao Hang",

                    "Active"false,

                    "Date"null

                },

                {

                    "Id"8,

                    "Name""Hoàn thành",

                    "Active"false,

                    "Date"null

                }

            ],

            "msg""",

            "giaoHangDuKien"null,

            "layHangDuKien"null

        }

    ]

}

2. Tìm kiếm Tracking V2:

Url:  http://api.vanchuyenkinkin.com/kapi/tracking/getInfoBytrackingsV2

Request field

 • Http request: Post
 • Body:
{
           "TrackingCodes": [
            "string"
           ],
           "source": 0
        }

Field Name

Type

TrackingCodes

Array

source

Int auto 1

Http header:

--header 'accept: */*' \

--header 'Content-Type: application/json' \

--header 'SecurityCode: {Kinkin cung cấp}' \

--header 'UserKey: {Kinkin cung cấp} \

--header 'CustomerCode: {Mã khách hàng} \

Response field

{

    "status"true,

    "mess""",

    "data": [

        {

            "trackingCode""498787305111",

            "CurentStatus""Đang chuyển",

            "status": [

                {

                    "Id"0,

                    "Name""Chưa cập nhật",

                    "Active"false,

                    "Date"null

                },

                {

                    "Id"1,

                    "Name""Chờ nhập kho đi",

                    "Active"false,

                    "Date"null

                },

                {

                    "Id"2,

                    "Name""Nhập kho đi",

                    "Active"false,

                    "Date""2023-07-02T10:41:46.267"

                },

                {

                    "Id"3,

                    "Name""Đang làm thủ tục chiều đi",

                    "Active"false,

                    "Date""2023-06-30T23:04:07.403"

                },

                {

                    "Id"4,

                    "Name""Đang chuyển",

                    "Active"true,

                    "Date""2023-07-03T00:00:00"

                },

                {

                    "Id"5,

                    "Name""Nhập kho đến",

                    "Active"false,

                    "Date"null

                },

                {

                    "Id"6,

                    "Name""Lưu kho",

                    "Active"false,

                    "Date"null

                },

                {

                    "Id"7,

                    "Name""Đang Giao Hang",

                    "Active"false,

                    "Date"null

                },

                {

                    "Id"8,

                    "Name""Hoàn thành",

                    "Active"false,

                    "Date"null

                }

            ],

"msg": "",

            "canF": 2.38,

            "ngayNhapKhoDi": "2023-07-02T10:41:46.267",

            "ngayChot": "2023-07-02T00:00:00",

            "ngayNhapKhoDen": null,

            "phuThu": "0",

            "cOD": 1750.00,

            "maHoaDon": null,

            "hinhAnhNhapKho": "https://image.vanchuyenkinkin.com/ContainerFile/ImageContainer/02072023/498787305111_1_CCD69441.jpg"

        }

    ]

}     

Khách hàng ngoài tra cứu mã vận đơn Kin Kin Logistics cho cung cấp API cho khách hàng tra cứu về thời gian nhập kho Nhật,COD tại kho Nhật, cân nặng tại kho,hình ảnh Bill của kiện hàng cùng nhiều yêu cầu khác.Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã đến và lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi .

Quy trình dịch vụ tại KINKIN

 • 1 Nhận thông tin khách hàng
 • 2 Báo giá dịch vụ theo nhu cầu khách hàng
 • 3 Kiểm tra tình trạng lô hàng
 • 4 Theo dõi và thông báo cho khách về lô hàng
 • 5 Vận chuyển hàng hóa

Công ty TNHH KIN KIN LOGISTICS
KIN KIN LOGISTICS COMPANY LIMITED

Tầng 4, Số nhà 19 ngõ 68 Phố Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội kinkinlogistics.com 02466512880

Hãy liên hệ với chúng tôi