Consignee là gì - Consignee và shipper khác nhau như thế nào

19/06/2023

Trong xuất nhập khẩu hàng hoá, Consignee đóng vai trò quan trọng không thể thiếu để đảm bảo mọi hoạt động được vận hành hiệu quả. Vậy chính xác Consignee là gì? Bài viết hôm nay Kin Kin Logistics sẽ thông tin chi tiết đến bạn tất tần tật những nội dung liên quan đến thuật ngữ này. 

1. Consignee là gì?

Consignee là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa để đề cập đến người hoặc tổ chức được chỉ định nhận hàng hoá. Consignee thường là người hoặc tổ chức cuối cùng trong chuỗi cung ứng hàng hóa. Họ là người sở hữu hoặc có quyền kiểm soát hàng hóa sau khi nó đã được giao đến địa điểm nhận.

Consignee là gì?

Consignee là gì?

Đối với quá trình vận chuyển hàng hóa, consignee được giao nhiệm vụ nhận hàng hoá và thực hiện các hoạt động liên quan. Đó có thể là các hoạt động xác nhận, kiểm tra và lưu trữ hàng hoá. Consignee có trách nhiệm đảm bảo rằng hàng hoá được nhận đúng số lượng, chất lượng và tình trạng như đã thỏa thuận. 

Có thể thấy rằng consignee có vai trò quan trọng việc đảm bảo sự thành công của quá trình giao nhận hàng hóa. Đồng thời, consignee cũng giúp đáp ứng tốt hơn về nhu cầu của khách hàng cuối cùng.

Bên cạnh ý nghĩa trên đây thì trong một số tình huống sử dụng khác thì Consignee sẽ mang theo ý nghĩa khác. Ví dụ như consignee có thể là người mua hàng, đại lý, nhà bán lẻ hoặc bất kỳ tổ chức nào có quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát hàng hoá.

Bạn đọc tham khảo thêm: cách gửi hàng từ nhật về việt nam an toàn, tiết kiệm.

2. Quyền và trách nhiệm của consignee là gì?

Quyền là trách nhiệm của Consignee là nội dung quan trọng mà bất cứ vị trí nào trong chuỗi hoạt động xuất nhập khẩu cũng nên nắm rõ. Bạn tham khảo thêm nội dung chia sẻ từ Kin Kin Logistics sau đây nhé. 

Quyền và trách nhiệm của Consignee là gì

Quyền và trách nhiệm của Consignee là gì

Quyền của consignee là gì trong quá trình giao nhận hàng

Trong quá trình giao nhận hàng, consignee có một số quyền quan trọng. Chi tiết về các quyền của Consignee sẽ có ở nội dung sau đây. 

 • Quyền nhận hàng

Consignee có quyền nhận hàng từ người gửi hoặc người vận chuyển theo thỏa thuận ban đầu. Quyền này đảm bảo consignee có quyền kiểm tra hàng hoá và đảm bảo rằng hàng gửi đáp ứng yêu cầu và đặc điểm đã thỏa thuận.

 • Quyền kiểm tra hàng hoá

Consignee có quyền kiểm tra hàng hóa nhằm xác nhận tính chất, chất lượng, số lượng và tình trạng của nó. Với quyền này, consignee đảm bảo rằng hàng hoá được giao đúng như đã thỏa thuận và phù hợp với yêu cầu của khách hàng cuối cùng.

 • Quyền yêu cầu xử lý khiếu nại

Nếu có bất kỳ vấn đề nào về hàng hoá như hỏng hóc, thiếu sót, hoặc không đáp ứng yêu cầu, consignee có quyền yêu cầu xử lý khiếu nại. Điều này bao gồm việc thông báo cho người gửi hoặc người chuyển về vấn đề và yêu cầu sửa chữa, thay thế hoặc bồi thường theo thỏa thuận hoặc quy định pháp lý.

 • Quyền lưu trữ và quản lý hàng hoá

Consignee có quyền lưu trữ và quản lý hàng hoá sau khi đã nhận. Điều này bao gồm việc bảo quản, đóng gói lại nếu được yêu cầu. Đồng thời quyền này đảm bảo rằng hàng hoá được quản lý một cách an toàn và hiệu quả cho đến khi nó được sử dụng hoặc phân phối tiếp.

 • Quyền thanh toán và xử lý tài chính

Consignee có quyền thanh toán các khoản phí liên quan đến quá trình giao nhận hàng, bao gồm phí vận chuyển, phí xử lý hải quan và các chi phí khác. Consignee cũng có quyền xử lý các vấn đề tài chính liên quan đến hàng hoá, bao gồm việc thanh toán và xử lý các vấn đề liên quan đến hóa đơn, chứng từ và hồ sơ tài chính.

Tuy nhiên, quyền của consignee cũng phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng giao nhận hàng. Do đó, consignee nên kiểm tra và hiểu rõ các quyền và trách nhiệm của mình trong quá trình giao nhận hàng hóa.

Bạn đọc tham khảo thêm: LCL là gì? 5 điều quan trọng về LCL ai cũng cần biết khi làm xuất nhập khẩu

Trách nhiệm của consignee là gì?

Consignee có trách nhiệm đối với hàng hóa trong quá trình giao nhận và quản lý. Trách nhiệm của consignee đối với hàng hóa phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng giao nhận hàng. Các trách nhiệm của Consignee được thể hiện qua các hoạt động như sau đây. 

 • Nhận hàng hoá

Consignee có trách nhiệm nhận hàng hóa từ người gửi hoặc người chuyển theo thỏa thuận ban đầu. Điều này bao gồm kiểm tra số lượng, chất lượng và tình trạng của hàng hóa nhằm đảm bảo rằng nó đáp ứng yêu cầu đã thỏa thuận.

 • Lưu trữ và bảo quản hàng hóa

Consignee phải đảm bảo rằng hàng hóa được lưu trữ và bảo quản một cách an toàn và phù hợp. Điều này có thể bao gồm việc đóng gói lại, lưu trữ theo điều kiện đặc biệt (nếu cần), và đảm bảo an ninh và an toàn của hàng hóa.

 • Xử lý thủ tục hải quan

Consignee có trách nhiệm xử lý các thủ tục hải quan và giấy tờ liên quan đến hàng hóa. Điều này có thể bao gồm việc chuẩn bị và cung cấp các tài liệu cần thiết, giải quyết các yêu cầu hải quan và đóng gói thông tin liên quan đến hàng hóa.

 • Thanh toán phí liên quan

Consignee phải thanh toán các khoản phí và chi phí liên quan đến giao nhận hàng hóa. Điều này có thể bao gồm phí vận chuyển, phí xử lý hải quan, phí bảo hiểm và các chi phí khác liên quan đến vận chuyển và giao nhận hàng hóa.

 • Xử lý tranh chấp

Consignee có trách nhiệm xử lý các khiếu nại và tranh chấp liên quan đến hàng hóa. Điều này bao gồm việc thông báo về các vấn đề phát sinh, yêu cầu sửa chữa hoặc bồi thường. Đồng thời, trách nhiệm của consignee là tham gia vào quá trình giải quyết khiếu nại theo thỏa thuận hoặc quy định pháp lý.

 • Tuân thủ quy định và quy trình

Consignee phải tuân thủ các quy định, quy trình và quy tắc liên quan đến giao nhận hàng hóa. Điều này bao gồm việc tuân thủ quy định hải quan, quy tắc vận chuyển, quy trình an toàn và bảo vệ môi trường, và các quy định pháp lý khác liên quan đến hàng hóa.

3. So sánh sự khác biệt giữa shipper và consignee là gì?

Consignee và shipper là hai thuật ngữ quan trọng trong quá trình vận chuyển hàng hóa. 2 thuật ngữ này đại diện cho hai vai trò khác nhau nhưng vẫn là sự nhầm lẫn chưa nhiều người. Bạn có thể tham khảo thêm một số nội dung về khác biệt giữa 2 thuật ngữ này sau đây nhé. 

So sánh Consignee với Shipper

So sánh Consignee với Shipper

Thông tin về Consignee

 • Consignee là người hoặc tổ chức được chỉ định nhận hàng hóa từ shipper hoặc người chuyển.
 • Consignee là người cuối cùng trong chuỗi cung ứng hàng hóa, người sở hữu hoặc có quyền kiểm soát hàng hóa sau khi nó đã được giao đến địa điểm nhận.
 • Consignee có trách nhiệm nhận và kiểm tra hàng hoá, xử lý các thủ tục hải quan, lưu trữ và quản lý hàng hoá sau khi nhận, và thanh toán các khoản phí liên quan.
 • Consignee có quyền yêu cầu xử lý khiếu nại và tranh chấp liên quan đến hàng hoá.

Thông tin về Shipper

 • Shipper là người hoặc tổ chức gửi hàng hoá từ điểm xuất phát đến điểm đích.
 • Shipper là người chịu trách nhiệm chuẩn bị và đóng gói hàng hoá, sắp xếp vận chuyển, và cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến hàng hoá.
 • Shipper có trách nhiệm đảm bảo rằng hàng hoá được vận chuyển đúng thời gian, đúng địa điểm, và đáp ứng các yêu cầu và quy định vận chuyển.
 • Shipper có quyền chọn lựa các dịch vụ vận chuyển, đàm phán các điều kiện vận chuyển và các điều khoản hợp đồng, và xử lý các vấn đề liên quan đến hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Tóm lại, consignee sẽ thường là người hoặc tổ chức nhận hàng hoá. Trong khi shipper là người hoặc tổ chức gửi hàng hoá. Consignee có trách nhiệm nhận và quản lý hàng hoá sau khi nhận. Và Shipper có trách nhiệm chuẩn bị và vận chuyển hàng hóa từ điểm xuất phát đến điểm đích. Consignee có thể kết hợp với hình thức vận chuyển door to door để hàng hóa được lưu thông nhanh chóng hơn.

4. Vai trò quan trọng của consignee là gì?

Từ những thông tin liên quan đến Consignee đã được chia sẻ trên đây thì chắc hẳn bạn cũng nhận thấy được tầm quan trọng của họ. Để hiểu rõ hơn về sự quan trọng này thì bạn hãy tham khảo thêm qua những vai trò của Consignee sau đây nhé. 

Vai trò của Consignee là gì?

Vai trò của Consignee là gì?

Nhận và kiểm tra hàng hoá

Consignee là người nhận hàng hoá từ người gửi hoặc người chuyển. Consignee có trách nhiệm kiểm tra hàng hoá để đảm bảo tính chất, chất lượng, số lượng và tình trạng của nó. Việc kiểm tra này giúp consignee xác nhận rằng hàng hoá đáp ứng yêu cầu và tiêu chuẩn đã thỏa thuận.

Quản lý và lưu trữ hàng hoá

Sau khi nhận hàng hoá, consignee có trách nhiệm quản lý và lưu trữ hàng hoá một cách an toàn và hiệu quả. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng hàng hoá được lưu trữ trong môi trường phù hợp, được bảo quản đúng cách (nếu cần), và đảm bảo an ninh và an toàn của hàng hoá.

Quản lý khiếu nại

Nếu có vấn đề liên quan đến hàng hoá như hỏng hóc, thiếu sót hoặc không phù hợp, consignee có trách nhiệm quản lý và xử lý các khiếu nại và tranh chấp. Điều này bao gồm việc thông báo vấn đề đến người gửi hoặc người chuyển và tham gia vào quá trình giải quyết khiếu nại và tranh chấp theo thỏa thuận hoặc quy định pháp lý.

Vai trò thanh toán

Consignee có trách nhiệm thanh toán các khoản phí và chi phí liên quan đến quá trình giao nhận hàng hoá. Điều này bao gồm phí vận chuyển, phí xử lý hải quan, phí lưu trữ và các chi phí khác. Consignee cũng phải xử lý các vấn đề tài chính liên quan đến hàng hoá, bao gồm việc kiểm tra và thanh toán hóa đơn và các yêu cầu tài chính khác.

5. Các thuật ngữ liên quan đến consignee là gì?

Consignee là thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong xuất nhập khẩu. Đây là ngành làm việc thường có nhiều thuật ngữ tiếng Anh được sử dụng. Chúng tôi thông tin thêm đến bạn về một số nội dung liên quan đến Consignee sau đây sẽ giúp bạn kinh doanh xuất nhập khẩu hiệu quả hơn. 

 • Consignor: Là người hoặc tổ chức gửi hàng hoá đến consignee. Consignor là người gửi hàng và tương đương với shipper.
 • Bill of Lading (B/L): Là văn bản chứng từ quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, liên kết giữa shipper, consignee và hãng vận chuyển. B/L ghi chép thông tin về hàng hoá, điều kiện giao nhận và thông tin vận chuyển khác.
 • Delivery Order (DO): Là tài liệu mà consignee nhận được từ hãng vận chuyển hoặc người vận chuyển, cho phép consignee lấy hàng hoá từ cảng hoặc kho lưu trữ.
 • Freight Forwarder: Là một công ty hoặc tổ chức chuyên vận chuyển hàng hoá từ điểm xuất phát đến điểm đích. Freight forwarder hoạt động như trung gian giữa shipper và consignee và có thể cung cấp các dịch vụ vận chuyển, quản lý tài liệu và thủ tục hải quan.
 • Letter of Credit (L/C): Là một công cụ thanh toán trong giao dịch xuất nhập khẩu, được sử dụng để đảm bảo thanh toán cho hàng hoá. Consignee có thể yêu cầu mở L/C từ ngân hàng để đảm bảo rằng shipper sẽ được thanh toán khi các điều kiện đã thỏa thuận được đáp ứng.
 • Customs Clearance: Là quá trình xử lý thủ tục hải quan cho hàng hoá khi di chuyển qua biên giới quốc gia. Consignee có trách nhiệm xử lý các thủ tục hải quan, bao gồm việc nộp các tài liệu và thông tin cần thiết, và đảm bảo tuân thủ các quy định và quy trình hải quan.
 • Import Duty: Là thuế nhập khẩu áp dụng cho hàng hoá được nhập khẩu vào một quốc gia. Consignee có trách nhiệm thanh toán thuế nhập khẩu theo quy định của quốc gia nhập khẩu.
 • Demurrage: Là khoản phí phát sinh khi consignee không thực hiện việc nhận và trả hàng hoá trong thời hạn freetime đã quy định. Demurrage được tính dựa trên số ngày hoặc giờ vượt quá thời gian freetime.

Các thuật ngữ trên đề cập đến các khía cạnh quan trọng trong quá trình giao nhận hàng hoá và quan hệ giữa consignee và các bên liên quan khác trong chuỗi cung ứng.

Trên đây là tổng hợp những thông tin quan trọng liên quan đến Consignee là gì trong xuất nhập khẩu. Hy vọng với những nội dung mà Kin Kin Logistics công ty vận chuyển hàng không Nhật Việt chia sẻ đã giúp bạn giải đáp được những thắc mắc trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá. 

Công ty TNHH KIN KIN LOGISTICS
KIN KIN LOGISTICS COMPANY LIMITED

Tầng 4, Số nhà 19 ngõ 68 Phố Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội kinkinlogistics.com 02466512880

Hãy liên hệ với chúng tôi